Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Tribina › Tribina

Tribina

 

Ovaj prostor Udruženje ustupa članstvu i medicinskoj javnosti za informacije, ideje i diskusiju o svim temama i pitanjima od značaja za lekarsku profesiju na svim nivoima zdravstvene zaštite. Tribina je mesto na kome drugi mogu da saznaju više o vasem radu, problemima, iskustvima i idejama, o zanimljvim nalazima i dogadjajima, projekima, vasim stručnim naučnim rezultatima, predlozima, radu vase ustanove i svemu sto zelite da kao lekar podelite sa svojim kolegama.

O svakom članku koji se objavi na ovim stranicama postoji mogućnost komentara i diskusija.
Svi članci koje Udruzenje dobije bice objavljeni bez recenzije.

Vaše priloge za ovu stranicu možete slati na umi.srbije@gmail.com


 

tribina


T E M E


DA LI SE IMIDZING DIJAGNOSTIKOM MOZE SMANJITI MORBIDITET OD INFARKTA MIOKARDA – ELABORAT REPUBLIČKE STRUČNE KOMISIJE ZA RADIOLOGIJU

 

DIGITALIZACIJA POSTOJEĆIH ANALOGNIH DIJAGNOSTIČKIH RENDGEN UREĐAJA I FORMIRANJE SERVERSKE MREŽE  ZDRAVSTVENOG SISTEMA SRBIJE


SKRINING MALIGNOMA DOJKE


NABAVKA DIJAGNOSTIČKE OPREME OD STRATEŠKOG ZNAČAJA: 2000 - 2014


INTERVENTNA RADIOLOGIJA SRBIJE


RETKE METASTAZE I MORFOLOŠKI NALAZ