Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › CT ŠKOLA › CT Škola

CT Škola

 

 

 

cdc


Poštovane Koleginice i Kolege,

Ovogodišnje glavne teme CT SKOLE su CT ANGIOGRAFIJE i CT PERFUZIJE.

Dugo vremena u radiologiji je postojalo uverenje da je angiografska dijagnostika neprikosnovena jer svaka bolest tj. patološki supstrat imaju svoj izraz u izmenjenim krvnim sudovima. I danas se moze reći isto uz napomenu da se to odnosi na CT angiografije i CT perfuzije koje su konvencionalne angiografije kateterom ostavile istoriji radiologije. Multidetektorska CT tehnologija omogućila je vizualizaciju protoka krvi u svim fazama na neinvanzivan način dajući neuporedivo više dijagnostičkih informacija od angiografije kateterom. Izmenjeni su bazični koncepti dijagnostike mnogih patoloških stanja a pre svega vaskularnih i tumorskih promena a pred radiologe postavljeni brojni novi zahtevi ovladavanja CT angiografskom dijagnostikom. Istovremeno nastajale su i nove mogućnosti CT angiografskih pregleda oličene u perfuzionim eksploracijama gotovo svih organa čime su granice radiologije pomerene ka ranoj i funkcionalnoj dijagnostici. 

Cilj ovogodišnje CT Škole je da pomogne radiolozima i onima koji uče radiologiju da se sa svih aspekata od značaja upoznaju aktuelnim mogućnostima angiografskih i perfuzionih pregleda i steknu neophodno samopouzdanje u svakodnevnom radu. Za ostvarenje ovog cilja angažovani su svi resursi Udruženja za medicinski imidžing Srbije, danas vodeće lekarske asocijacije u oblasti imidžing dijagnostike sa preko 600 registrovanih članova, kao i brojni predavači, radiolozi koji ove preglede rade dugo i svakodnevno.

Izražavam uverenje da će CT Škola ostvariti ciljeve organizovanja i ispuniti vaša očekivanja.

Dobro došli! 

   Rukovodilac Škole  

Prof. dr Željko Marković

 

Mesto održavanja

IMIDŽING KLUB

Batajnički drum 10, deo 1B

11080 Zemun, Beograd

(Nadjite na karti: http://www.umisrbije.com/3/Kontakt.html)

 

Organizator

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

 

Akreditacija

Akreditacija Zdravstvenog Saveta Srbije: Kurs I kategorije (А-1-1958/18), 6 i 12 CME bodova

 

TEME

 

Istorijat CT angiografije.

Multidetektorski koncept CT pregleda krvnih sudova. 

U čemu su razlike i zablude izmedju 16, 32, 64, 128 MDCT aparata kada se pregledaju krvni sudovi?

Šta se može dijagnostikovati CT angiografijom i CT perfuzijom? 

Osnovi tehnike CT angiografskog pregleda. 

Minimun dijagnostičke preproceduralne obrade. 

Korelacija CT angiografija sa doppler sonografijom. 

Hemoragije i CT angiografija.

Cardiac CT pregled, koronarografija, ventrikulografija, zalisci, funkcionalni pregledi, prevencija ishemije srca., 

CT arteriografije i venografije: mozga, vrata, srčane baze, ekstremiteta, visceralnih arterija abdomena, karlice. Indikacije i patološka stanja.

CT aortografija

Plućna angiografija i dijagnostika plućne tromboze.

Abdominalna angina - CT pregled.

CT angiografska dijagnostika malignoma.

Aneurizmatska bolest i CT pregledi.

Priprema za transplantaciju i CT angiografski pregledi.

Pefuzioni programi u CT dijagnostici: mozga, pluća, jetre, pankreasa, bubrega i prostate.

Kontrasna sredstva u CT dijagnostici krvnih sudova.

Terminologija i način pisanja CT angiografskih i CT perfuzionih nalaza.

"Low dose" koncept CT pregleda krvnih sudova

„Moji CT nalazi“ – revija privatnih CT filmoteka

 

PREDAVAČI


Doc. dr Jovica Šaponjski, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Oliver Radmili, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Prim. Dr sci. med. Djordje Lalošević, KBC “Dragiša Mišović”, Beograd

Dr Oliver Radmili, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Mr sc Dr Nenad Janeski, Radiolog, KBC Zemun

Dr Ana Ranković, Radiolog, KC Kragujevac

Prof. Dr Željko Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Ana Stanković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Asist. dr sci. med. Dušan Damjanović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Asist. Dr sci. med. Ana Mladenović-Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Dragan Vasin, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Asist. Dr sci. med. Jelena Kostić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Doc. Dr sci. med. Aleksandar Ivanović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Mr sc dr Perica Adnadjević, Radiolog, Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Dr sc Živorad Savić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Bora Lukić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

PROGRAM


Sreda, 26. decembar 2018.

 

10.00 - 11.00

Registracija učesnika

 

11.00 – 11.15

Otvaranje Škole

 

11.15 – 12.00

CT angiografija – indikacije i protokoli pregleda

Mr sc dr Nenad Janeski

 

12.00 – 12.45

CT angiografija mozga – normalni nalazi i varijeteti

Dr Ana Stanković

 

12.45 – 13.30

Neuroangiografija – patološki nalazi

Asist. dr sc Jelena Kostić

 

13.30 – 14.15

Značaj CT angiografije i 3D volumnog renderinga u detekciji i analizi perineuralne invazije karcinoma pankreasa

Doc. dr Aleksandar Ivanović

 

14.15 – 15.15

Ručak

 

15.30 – 16.15

CT angiografija supraaortalne regije, karotidna angiografija

Dr Oliver Radmili

 

16.15 – 17.00

CT aortografija – protokol i patološki nalazi

Asist. dr sc Ana Mladenović Marković

 

17.00 – 17.45

CT angiografija ruku

Dr Oliver Radmili

 

17.45 – 18.00

CT pulmoangiografija

Mr sc dr Nenad Janeski

 

Četvrtak, 27. decembar 2018.

 

10.00 – 11.45

CT perfuzija mozga

Asist. dr sc Jelena Kostić

 

10.45 – 11.45

CT srca – rana dijagnostika koronarne ishemije

Prof. dr Željko Marković

 

11.45 – 12.30

MDCT koronarografija – savremeni pristup lečenju okluzivne bolesti koronarnih arterija

Doc. dr Jovica Šaponjski

 

12.30 – 12.45

Pauza

 

12.45 – 13.30

CT angiografija venske tromboze abdomena

Dr Ana Ranković

 

13.30 – 14.30

Ručak

 

14.45 – 15.30

CT angiografija donjih ekstremiteta

Dr Ana Ranković

 

15.30 – 16.15

CT angiografija digestivnog tubusa

Mr sc Dr Dragan Vasin

 

16.15 – 17.00

Perfuzioni obrasci ishemijskog mozdanog udara

Dr sc dr Zivodad Savic

 

17.00 – 18.00

Poseta fabici digitalnih rendgen aparata VISARIS

 

 

Petak, 28. decembar 2018.

 

10.00 – 10.45

Renalna CT angiografija

Prof. dr Željko Marković

 

10.45 – 11.30

CT angiografija aorto-ilealne regije

Dr Bora Lukić

 

11.30 – 12.15

Korelacija kolor dopler sonografije i CT angiografije u evaluacioji promena karotidnih arterija.

Dr sc dr Zivodad Savic

 

12.15

Test, Anketa, Dodlela sertifikata


PRIJA UČEŠČA

Prijava učešća se vrši na e-mail organizatora, Udruženja za medicinski imidžing Srbije: umi.srbije@gmail.com

Podrazumeva: Učešće u stručnom programu, Serifikat o KME bodovima, Program, Edukativni DVD sa svim predavanjima, izabranim separatima, aktuelnim knjigama u pdf., ručak 26 i 27 decembra 2018, kafe/čaj pauze tokom trajanja Škole.

Uz prijavu je neophodno navesti:

- Ime i prezime

- Broj kontakt telefona

- Način plaćanja

Sve informacije na e/mail umi.srbije@gmail.com i telefone:  011 3615434 i 064 9944049


Cena Registracije: 12.000 dinara

Cena za specijalizante je 50% niža - 6.000 dinara. Uz prijavu na e-mail: umi.srbije@gmail.com poslati kopiju prve stranice indeksa.


Rok za prijavu učešća:  20. decembar 2018.


Broj polaznika je ograničen: 40