Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › CT ŠKOLA › CT Škola

CT Škola

 

 

 

 

 

skl

 

Poštovane Koleginice i Kolege,

Kompjuterizovana tomografija i dalje opravdava predznak najvažnije morfološke kliničke dijagnostike. U najvećem broju patoloških stanja ona je opredeljujuća za dijaganostiku, gradiranje supstrata i planiranje lečenja. Broj CT aparata je sve veći i nije daleko dan kada ce ovaj modalitet predstavljati rutinski deo rada domova zdravlja. Ovo nas obavezuje da neprekidno učimo i ovladavamo novim tehnikama, analiziramo dosadašnja iskustva i unapredjujemo svakodnevne veštine i znanja. Potrebni su vreme, timski rad, neprekidno usavršavanje a za mlade radiologe i napor u procesu formiranja kvalitetnih dijagnostičara. Konačni cilj  je naša profesionalna sigurnost i zadovoljstvo bavljenja ovim poslom koji ne zna za granice.

Cilj ovogodišnje CT Škole je da pomogne radiolozima i onima koji uče radiologiju da steknu neophodno samopouzdanje u svakodnevnom radu i da se sa svih aspekata od značaja upoznaju sa mogućnostima savremenih dometa CT dijagnostike. U tom smislu izabrali smo glavne teme Škole kao i ostali stručni program. Za ostvarenje ovog cilja angažovani su svi resursi Udruženja za medicinski imidžing Srbije, danas vodeće lekarske asocijacije u oblasti imidžing dijagnostike sa preko 700 registrovanih članova, kao i brojni predavači, radiolozi koji ove preglede rade referentno, dugo i svakodnevno.

Izražavam uverenje da će ovogodišnja Beogradska CT Škola ostvariti ciljeve organizovanja i ispuniti vaša očekivanja.


Dobro došli! 

 

   Rukovodilac Škole  

Prof. dr Željko Marković

 

Mesto i datum održavanja

18 – 20 jun 2020. (četvrtak – subota)

IMIDŽING KLUB Uduženja za medicinski imidžing Srbije

Batajnički drum 10

vis

11080 Zemun, Beograd

(Nadjite na karti: http://www.umisrbije.com/3/Kontakt.html)

 

Organizator

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

 

Akreditacija

Akreditacija Zdravstvenog Saveta Srbije: Nacionalni kurs I kategorije, 6 i 12 KME bodova

 

STRUČNI PROGRAM 

GLAVNE TEME

Virus Covid 19 - CT nalaz

CT dijagnostika ateroskleroze 

CT urografija

CT angiografije mozga

CT koronarografija

OSTALE TEME STRUČNOG PROGRAMA

Niskodozni CT pregledi

Ekspanzije gornjeg abdomena: želudac, nadbubreg, jetra, bilijarni putevi, pankreas

Korelacija RDG i CT nalaza osteoartikularnog sistema kod trauma

Kako pisati CT nalaz?

 

PREDAVAČI

 

Doc. dr Jovica Šaponjski, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Prim. Dr sci. med. Djordje Lalošević, KBC “Dragiša Mišović”, Beograd

Dr sc dr Sava Stajić, Radiolog, Euromedic

Asist. dr Miroslav Mišević, Radiolog, VMA

Dr Oliver Radmili, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Mr sc Dr Nenad Janeski, Radiolog, KBC Zemun

Dr Ana Ranković, Radiolog, KC Kragujevac

Prof. Dr Željko Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Ana Stanković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Asist. dr sci. med. Dušan Damjanović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Asist. Dr sci. med. Ana Mladenović-Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Dragan Vasin, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Asist. Dr sci. med. Jelena Kostić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Doc. Dr sci. med. Aleksandar Ivanović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Doc. dr Aleksandra Djurić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Mr sc dr Perica Adnadjević, Radiolog, Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Dr sc Živorad Savić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Bora Lukić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Asist. dr Aleksandar Filipović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Nikola Hajder, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Asist. dr Kristina Davidović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Maja Vučković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Željko Mladjenović, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

(Konačni spisak predavača i program Škole: 1. jun 2020.)

 

PRIJAVA UČEŠĆA

Prijava učešća se vrši na e-mail organizatora, Udruženja za medicinski imidžing Srbije: umi.srbije@gmail.com

Uz prijavu je neophodno navesti:

- Ime i prezime

- Kontakt telefon

- Način plaćanja

Sve informacije na e/mail umi.srbije@gmail.com i telefon: 064 4137367  

Cena Registracije: 

Specijalisti: 15.000 RSD

Specijalizanti i lekari opšte medicine: 10.000 RSD

Uz prijavu specijalizanata poslati na e-mail: umi.srbije@gmail.com kopiju prve stranice indeksa.

Registracija podrazumeva: Učešće u stručnom programu, Serifikat o KME bodovima, Program Škole, Edukativni DVD sa svim predavanjima, izabranim separatima, aktuelnim knjigama u pdf., ručak 18. i 19. marta 2020, kafe/čaj pauze tokom trajanja Kursa.

Rok za prijavu učešća i uplatu registracije:  12. jun 2020.

Broj polaznika Škole je ograničen na 30.