Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Naučni Komitet › Naučni Komitet

Naučni Komitet Udruženja za medicinski imidžing Srbije

 

Akad. Prof. dr Miodrag Ostojić, specijalista kardiologije

Prof. dr Ružica Maksimvić, specijalista radiologije

Prof. dr Miroslav Milićević, specijalista hirurgije

Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović, specijalista nuklearne medicine

Prof. dr Tatjana Stošić-Opinćal, specijalista radiologije

Prof. dr Lazar Davidović, specijalista hirurgije

Prof. dr Dragan Sagić, , specijalista radiologije

Prof. dr Radan Džodić, specijalista hirurgije

Prof. dr Branislav Stefanović, specijalista hirurgije 

Prof. dr Dragoljub Bilanović, specijalista hirurgije

Prof. dr Zorica Milošević, specijalista radiologije

Prof. dr Svetislav Tatić, specijalista patologije

Prof. dr Marjan Nicev, specijalista patologije

Prof. dr Milan Mijailović, specijalista radiologije

Prof. dr Dragan Mašulović, specijalista radiologije

Prof. dr Dragan Velimirović, specijalista patologije

Prof. dr sci ing Branimir Reljin

Prof. dr Branko Beleslin, spec. kardiologije

Prof. dr Mirko Bulajić, specijalista gastroenterologije

Prof. dr Ivan Boričić, specijalista patologije

Prof. dr Aleksandar Filipović, specijalista anatomije

Prof. dr Marija Đurić, specijalista anatomije

Prof. dr Darko Plećaš, specijalista ginekologije

Prof. dr Dragan Tomić, specijalista gastroenterologije

Prof. dr Ruža Stević, specijalista radiologije

Prof. dr Tomica Milosavljević, specijalista gastroenterologije

Prof dr Radmila Ješić, specijalista gastroenterologije

Prof. dr Miodrag Mirić, specijalista kardiologije

Prof. dr Zoran Đžamić, specijalista urologije

Prof. dr Milan Đokić, specijalista urologije

Prof. dr Cane Tulić, specijalista urologije

Prof. dr Aleksandar Vuksanović, specijalista urologije

Prof. dr Ljiljana Mirković, specijalista ginekologije

Prof. dr Milenko Uglješić, specijalista gastroenterologije

Prof dr Miroslava Gojnić, specijalista ginekologije

Prof. dr Mira Perišić, specijalista gastroenterologije

Prof. dr Vesna Kesić, specijalista ginekologije

Prof. dr sci ing Irini Reljin

Dr sci med Srdjan Mijatović, specijalista hirurgije

Doc. dr Nebojša Kozarević, specijalista nuklearne medicine

Doc. dr Mila Todorović, specijalista nuklearne medicine

Doc dr Milan Jovanović, specijalista hirurgije

Doc. dr Vesna Plešinac, specijalista radiologije

Doc. dr Radiša Voinović, specijalista radiologije

Doc. dr Snežana Lukić, specijalista radiologije

Doc. dr Biljana Marković, specijalista radiologije

Doc. dr Jelena Stepanović, spec. kardiologije

Doc dr sci ing Vladimir Petrović

Doc. dr Ana Đorđebić-Dikić, spec. kardiologije

Doc. dr Ivan Jovanović, specijalista gastroenterologije 

Doc. dr Miodrag Aćimović, specijalista urologije

Prim. dr med. Ivica Zdravković