Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Škole Ultrazvuka › ŠKOLE ULTRAZVUKA

ŠKOLE ULTRAZVUKA

 

asa

 

Datum i Mesto održavanja

7 i 8 septembar 2018 (petak-subota)

IMIDŽING KLUB UDRUŽENJA ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

Batajnički drum 10, deo 1B

11080 Zemun, Beograd

(Nadjite na karti: http://www.umisrbije.com/3/Kontakt.html)

 

Organizator

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

  

Akreditacija

Akreditacija Zdravstvenog Saveta Srbije: Kurs I kategorije

 

Rukovodilac stručnog programa

Prim. dr sc dr Djordje LALOŠEVIĆ

 

STRUČNI PROGRAM

 

TEHNIKE PREGLEDA - NORMALANI I PATOLOSKI NALAZI MISICA, TETIVA, ZGLOBOVA, PERIFERNIH NERAVA

ULTRAZVUČNI PREGLED KOKSOFEMORALNIH  ZGLOBOVA, RAMENA, ZGLOBA LAKTA, ZGLOBA  ŠAKA, KOLENA, KUKOVA, SKOČNOG ZGLOBA,..

NAJČEŠĆI PATOLOŠKI NALAZI U REUMATSKIM  BOLESTIMA U ULTRAZVUČNOJ SLICI

NAJČEŠĆI NALAZI KOD TRAUME ZGLOBOVA I ORTOPEDSKOJ REKOVALESCENCIJI

IMPIDZMENT I TENDINOPATIJE 

ADHEZIVNI KAPSULITIS 

OBOLJENJA NERAVA (MORTON NEURINOM, ULTRAZVUČNA ANATOMIJA NERAVA NERAVA, PATOLOGIJA BRAHIJALNOG PLEKSUSA, TUMORI NERAVA I INFLAMACIJA)

ULTRASONOGRAFIJA NERVUS ISCHIADICUSA I DRUGIH PERIFERNIH NERAVA

SNAPPING HIP I PIRIFORMNI SINDROM – ZNAČAJ US PREGLEDA U FIZIOTERAPIJSKOM LEČENJU

ULTRAZVUK PULLEY LEZIJA

OBOLJENJA TUNELA NA SAKAMA (KARPALNI, DE QUERVAIN, SY PROKSIMALNE INSERCIJE, ECU I FCR TENDINOPATIJE..)

PUNKCIJE ZGLOBOVA I INTRAARTIKULARNE I  PERIARTIKULARNE INJEKCIJE POD KONTROLOM  ULTRAZVUKA

ULTRASWONOGRAFIJA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA

DEMONSTRACIJA PREGLEDA, SAMOSTALNI RAD UZ POMOĆ DEMONSTRATORA 

 

Predavači i demonstratori

 

Prim dr sc Djordje Lalošević

Asist. Dr Miroslav Mišović

Prim mr sc dr Sava Stajić

Dr Ana Ranković

Mr sc Dr Perica Adnadjević

Dr Miloš Gašić

Dr Milutin Gačić

Dr Tijana Kosanović

Dr Nemanja Menković

Dr Srdjan Arsenijević

Dr Nevena Terzić

 

 

PROGRAM

 

Petak, 7.09.2018.

 

8.00 – 8.45

Registracija učesnika

 

8.45 – 9.00

Otvaranje Kursa

 

9.00 - 9.30

Asist. dr Miroslav Mišević

Osnovni principi muskuloskeletne ultrasonografije.

 

9.30 - 10.00

Dr Nevena Terzić

Ultrasonografija kože i potkožnog tkiva

 

10.00 - 11.00

Mr sc dr Perica Adnadjević

Ultrazvučni pregled skočnog zgloba i stopala

 

11.00 -11.45

Asist. dr Miroslav Mišević

Ultrazvučni pregled ručnog zgloba

 

11.45 -12.00

Pauza

 

12.00 -12.45

Dr Arsenović Srdjan

Ultrazvučni pregled kolena

 

12.45 – 13.15

Prim dr sc Djordje Lalošević

Ultrasonografija mišića i tetiva

 

13.15 – 14.00

Dr Tijana Kosanović

Ultrasonografija muskuloskeletnih struktura lakta

 

14.00 – 15.00

Ručak

 

15.00 – 15.45

Dr Milutin Gačić

Ultrasonografija ramena

 

15.45 – 18.00

Demonstracija pregleda, pokazna nastava, samostalni rad uz demonstratora

 

Subota, 8.09.2018.

 

9.00 – 10.30

Demonstracija pregleda, pokazna nastava, samostalni rad uz demonstratora

(kordinator Prim. mr sc Sava Stajić)

 

10.30 – 10.45

Pauza

 

10.45 – 11.15

Dr Ana Ranković

Ultrazvuk impidžmenta tendinopatija ramena

 

11.15 – 12.00

Prim. mr sc Sava Stajić

Ultrasonografija n.ishiadicusa i drugih perifernih nerava

 

12.00 – 12.30

Dr Ana Ranković

Ultrazvuk kompresivnih sindroma nerava

 

12.30 – 13.15

Prim. dr Ivica Zdravković

US vodjena punkcija Bakerove ciste

 

13.15 – 13.30

Anketa, Evaluacioni upitnik,

Dodela sertifikata


Prijavljivanje - Registracija

Podrazumeva: Učešće u teorijskom i praktičnom stručnom programu, Serifikat o KME bodovima, Program, Edukativni DVD sa svim predavanjima, izabranim separatima, aktuelnim knjigama u pdf., ručak u petak 7.09.2018, kafe/čaj bife sve vreme trajanja Kursa, Korišćenje usluga Imidžin Kluba UMI Srbije u 2018 godini (http://www.umisrbije.com/41/Imaging-klub.html).

Cena Registracije

- Za specijaliste – 12.000 dinara

- Za specijalizante i lekare opšte medicine – 8.000 dinara

(cene su bez PDV)

Prijava učešća i Uplata registracije:

Atlantic Travel & Service
Branka  Radičevića 10
34000 Kragujevac
Tel:   +381 34 35 36 26
Mob:  +381 63 101 8198
Fax:  +381 34 35 36 27
E-mail: office.kg@atlantic.travel, www.atlantic.travel

Osobe za kontakt: Jovan Dinić, Natasa Janošević

 

Rok za prijavu učešća:  25. avgust 2018.

Broj polaznika kursa je ograničen na 30.


-- 

uuu

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

Batajniči drum, deo 10 - 1B, 11 080 Zemun

Telefon: 011-3615434

Fax: 011-2017670

E mail: umi.srbije@gmail.com

www.umisrbije.com

 ww