Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Škole Ultrazvuka › ŠKOLE ULTRAZVUKA

ŠKOLE ULTRAZVUKA

 

 

 

 

 

sfsMesto i datum održavanja

9 i 10 mart 2019 (subota – nedelja)

IMIDŽING KLUB Uduženja za medicinski imidžing Srbije

Batajnički drum 10, deo 1B

11080 Zemun, Beograd

(Nadjite na karti: http://www.umisrbije.com/3/Kontakt.html)

 

Organizator

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

 

Akreditacija

Akreditacija Zdravstvenog Saveta Srbije: Nacionalni kurs I kategorije, 6 i 12 KME bodova

 

TEME 

Ultrazvuk dečijih kukova . normalan i patološki nalazi

Ultrazvučna dijagnostika osteoartikularnog sistema: koleno, skočni zglob

Meka tkiva vrata

Elastografija dojke

Elastografija bubrega

Fokalne lezije jetre i abdomena

Bubrežna hipertenzija i korelacija usltrasonografija – CT angiografija

Invanzivna dijagnostika i perkutane drenaže pod kontrolom ultrazvuka

Ultrazvuk impidžmenta tendinopatija ramena

Ultrasonografija n.ishiadicusa i drugih perifernih nerava

Ultrazvuk kompresivnih sindroma nerava

US vodjena punkcija Bakerove ciste

(Broj sati teorijske i praktične nastave: 18)

 

Rukovodioci stručnog programa

Dr sc dr Sava Stajić

Dr Ana Ranković

 

PREDAVAČI I DEMONSTRATORI PRAKTIČNE NASTAVE

Prim. Dr sc dr Magdalena Radović, Radiolog, EUROMEDIK Beograd

Prim. Dr sc dr Sava Stajić, Radiolog, KBC Dragiša Mišović

Dr Gordana Lukić, Radiolog, KBC Dragiša Mišović

Dr Oliver Radmili, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Prim. mr sc Dr Marko Vidosavljević, Spec Dečiji ortopedije, Klinika Tiršova, Beograd

Mr sc Dr Nenad Janeski, Radiolog, KBC Zemun

Dr Jovana Tončev, Radiolog, Institut za majku i dete Novi Beograd

Dr Ana Ranković, Radiolog, KC Kragujevac

Prof. Dr Željko Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Dragan Vasin, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Mr sc dr Perica Adnadjević, Radiolog, Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Prim. Dr sc Živorad Savić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr sc dr Dragan Vasić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Prim. dr Ivica Zdravković, Spec Opšte medicine, Požarevac

Dr Branko Gaković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Milica Vranes Stojimirov, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

 

P R O G R A M

 

9. mart 2019 - Subota

 

8.30 – 9.30

Registracija

 

9.30 – 9.45

Otvaranje Kursa

 

9.45 – 10.15

ELASTOGRAFIJA DOJKE

Prim. Dr sc dr Magdalena Radović, Radiolog, EUROMEDIK Beograd

 

10.15 – 10.45

ELASTOGRAFIJA BUBREGA

Prim. Dr sc dr Sava Stajić, Radiolog, KBC Dragiša Mišović

 

10.45 – 11.15

ULTRAZVUK KOMPRESIVNIH SINDROMA NERAVA

Dr Ana Ranković, Radiolog, KC Kragujevac

 

11.15 – 11.30

UlTRASONOGRAFIJA TESTISA

Prim. dr sc Živorad Savić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

11.30 – 12.00

DOPPLER ULTRASONOGRAFIJA DUBOKE VENSKE TROMBOZE

Dr Milica Vranes Stojimirov, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

12.00 – 12.30

DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA PROMENA KOLENA ULTRAZVUKOM

Mr sc Dr Nenad Janeski, Radiolog, KBC Zemun

 

12.30 – 13.00

ULTRAZVUČNI PREGLED SKOČNOG ZGLOBA I STOPALA

Mr sc dr Perica Adnadjević, Radiolog, Opšta bolnica Sremska Mitrovica

 

13.00 – 13.30

ULTRAZVUK IMPIDŽMENTA TENDINOPATIJA RAMENA

Dr Ana Ranković, Radiolog, KC Kragujevac

 

13.30 – 14.00

RAZOVOJNE ANOMALIJE KOD DEČIJIH KUKOVA DIJAGNOSTIKOVANE KLINIČKI I ULTRAZVUKOM

Prim.mr sc Dr Marko Vidosavljević, Spec Dečiji ortopedije, Klinika Tiršova, Beograd

 

14.00 – 15.00

RUČAK

 

15.00 – 15.40

ULTRAZVUK DEČIJIH KUKOVA – NORMALAN I PATOLOŠKI NALAZI

Dr Jovana Tončev, Radiolog, Institut za majku i dete Novi Beograd

 

15.40 – 16.10

ULTRASONOGRAFIJA N.ISHIADICUSA I DRUGIH PERIFERNIH NERAVA

Prim. Dr sc dr Sava Stajić, Radiolog, KBC Dragiša Mišović

 

16.10 – 16.30

ULTRASONOGRAFIJA N.ISHIADICUSA I DRUGIH PERIFERNIH NERAVA

Dr sc dr Sava Stajić, Radiolog, KBC Dragiša Mišović

 

16.15 – 19.00

DEMONSTRACIJA PREGLEDA, POKAZNA NASTAVA, SAMOSTALNI RAD UZ DEMONSTRATORA

(kordinator Prim. Dr sc dr Sava Stajić, Radiolog, KBC Dragiša Mišović)

 

10. mart 2019 - Nedelja

 

9.30 – 10.00

INVANZIVNA DIJAGNOSTIKA I INTERVENTNA RADIOLOGIJA POD KONTROLOM US

Prof. Dr Željko Marković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

10.00 – 10.45

US VODJENA PUNKCIJA BAKEROVE CISTE

Prim. dr Ivica Zdravković, Spec Opšte medicine, Požarevac

 

10.45 – 11-15

KOMPLEMENTARNOSTI KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJE I MDCT-A KOD BOLESTI AORTO-ILIJAČNOG SEGMENTA I KAROTIDNIH ARTERIJA

Dr Oliver Radmili, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

11.15 . 11.30

Pauza

 

11.30 – 12.00

ULTRAZVUK INFLAMATORNIH PROMENA ABDOMENA

Dr Dragan Vasin, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

12.00 – 12.30

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA KAROTIDNE BOLESTI

Dr Branko Gaković, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

12.30 – 13.00

KORELACIJA ULTRAZVUČNOG I KLINIČKOG NALAZA KOD BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE

Prim. dr sc Živorad Savić, Radiolog, Klinički centar Srbije, Beograd

 

13.00

Anketa i dodela sertifikata

 

PRIJVA UČEŠČA

Prijava učešća se vrši na e-mail organizatora, Udruženja za medicinski imidžing Srbije: umi.srbije@gmail.com

Podrazumeva: Učešće u stručnom programu, Serifikat o KME bodovima, Program, Edukativni DVD sa svim predavanjima, izabranim separatima, aktuelnim knjigama u pdf., ručak 9. marta 2019, kafe/čaj pauze tokom trajanja Kursa.

Uz prijavu je neophodno navesti:

- Ime i prezime

- Kontakt telefon

- Način plaćanja

Sve informacije na e/mail umi.srbije@gmail.com i telefone:  011 3615434 i 064 9944049

 

Cena Registracije: 

Specijalisti: 12.000 RSD

Specijalizanti i lekari opšte medicine: 8.000 RSD

Uz prijavu specijalizanata poslati na e-mail: umi.srbije@gmail.com kopiju prve stranice indeksa.

 

Rok za prijavu učešća i uplatu registracije:  4. mart 2019.

 

Broj polaznika je ograničen: 40

-- 

uuu

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

Batajniči drum, deo 10 - 1B, 11 080 Zemun

Telefon: 011-3615434, 064 9944049

Fax: 011-2017670

E mail: umi.srbije@gmail.com

www.umisrbije.com

 ww