Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Škole Ultrazvuka › ŠKOLE ULTRAZVUKA

ŠKOLE ULTRAZVUKA

 

 dopler

 

Datum i Mesto održavanja

30 i 31 mart 2018 (petak-subota)

IMIDŽING KLUB UDRUŽENJA ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

Batajnički drum 10, deo 1B

11080 Zemun, Beograd

(Nadjite na karti: http://www.umisrbije.com/3/Kontakt.html)

 

Organizator

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

 

Rukovodilac stručnog programa Kursa

Mr sc dr Sava Stajić

Dr Oliver Radmili

 

Akreditacija

Akreditacija Zdravstvenog Saveta Srbije: Kurs I kategorije: A-1-2516/17,  12 i 6 CME bodova

 

STRUČNI PROGRAM

 

1. Glavne teme stručnog programa

FIZIČKI PRINCIPI, INSTRUMETNI I DOPPLER   

INTERPRETACIJA SPEKTRALNOG I COLOR DOPPLERA 

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA KAROTIDNIH  ARTERIJA

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA VERTEBRALNIH ARTERIJA

TRANSKRANIJALNI DOPPLER

KLINIČKI ASPEKTI VENSKE TROMBOEMBOLIJE

DOPPLER ULTRASONOGRAFIJA VENA GORNJIH EKSTREMITETA

DOPPLER ULTRASONOGRAFIJA VENA DONJIH EKSTREMITETA

ODNOS DUPLEX SONOGRAFIJE I KONTRASTNE FLEBOGRAFIJE U ISPITIVANJU OBOLJENJA VENA GORNJIH EKSTREMITETA

KOLOR DOPPLER ULTRASONOGRAFIJA ARTERIJA GORNJIH EKSTREMITETA

PATOFIZILOGIJA PERIFERNE ARTERIJSKE CIRKULACIJE I ODREDJIVANJE PERFUZIONOG PRITISKA ULTRAZVUKOM

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA ARTERIJA DONJIH  EKSTREMITETA

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA ABDOMINALNE AORTA I NJENIH GRANA

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA JETRE

KOLOR DOPPLER RENALNIH KRVNIH SUDOVA

ULTRAZVUČNI KONTRASTI U EKSPLORACIJI KRVNIH SUDOVA

KOLOR DUPLEX  ULTRASONOGRAFIJA U POSTOPERATIVNOM PRAĆENJU VASKULARNIH I ENDOVASKULARNIH REKONSTRUKCIJA

CT ANGIOGRAFIJE MOZGA, VRATA, TORAKSA, ABDOMENA I KARLICE

CT KORONAROGRAFIJA

 

2. Praktični rad u malim grupama uz asistenciju demonstratora (11 sati)

 

 Predavači i demonstratori

Prim mr sc dr Sava Stajić

Dr sc Dragan Vasić

Dr Oliver Radmili

Dr Jelena Cvetković

Dr Milica Vraneš Stojimirov

Doc. dr Dejan Kostić

Dr Slavica Todorović

Dr Branko Gaković

Mr sc Dr Nenad Janeski

Mr sc Dr Perica Adnadjević

Prim dr sc Djordje Lalošević

Dr Gordana Lukić

Dr Marija Djošev

Dr Tijana Kosanović

Asist. Dr Miroslav Mišović

Dr Aleksandar Antić

Prof. dr Željko Marković

Asist. dr Kristina Davidović

Dr Ana Stanković

Asist. dr Dušan Damjanović

Dr Nemanja Menković

Asist. dr Jelena Kostić

 

PROGRAM

 

30.03.2018., petak

 

9.00 – 9.30

FIZIČKI PRINCIPI, ZNAČAJ I INTERPRETACIJA COLOR DOPPLERA

Dr Oliver Radmili, KCS Beograd

 

9.30 – 10.15   

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA VRATA

Mr sc dr Sava Stajić

 

10.15 – 10.45

KOLOR DOPPLER ULTRASONOGRAFIJA ARTERIJA I VENA GORNJIH EKSTREMITETA

Mr sc dr Nenad Janeski

 

10.45 – 11.00

Pauza

 

11.00 – 11.45

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA ARTERIJA DONJIH  EKSTREMITETA

Asist. Dr Miroslav Mišević

 

11.45 – 12.30

DOPPLER ULTRASONOGRAFIJA VENA DONJIH EKSTREMITETA

Dr Tijana Kosanović

 

12.30 – 13.00

PATOFIZILOGIJA PERIFERNE ARTERIJSKE CIRKULACIJE I ODREDJIVANJE PERFUZIONOG PRITISKA ULTRAZVUKOM

Dr Branko Gaković 

 

13.00 -13.30

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA AORTA I NJENIH GRANA

Mr sc dr Perica Adnadjević

 

13.30 – 14.30

Ručak

 

14.30 – 15.00

ATIPIČNI SLUČAJEVI TROMBOZE VENA

Dr Slavica Todorović

 

15.00 – 15.30

KOLOR DOPPLER SONOGRAFIJA JETRE

Mr sc dr Perica Adnadjević

 

15.30 – 16.00 

KOLOR DOPPLER RENALNIH KRVNIH SUDOVA

Dr Jelena Cvetković

 

16.00 – 18.30

Praktična nastava

 

31.03.2018., Subota

 

8.30 – 10.00

Praktična nastava

 

10.00 – 10.30

COLOR DUPLEX  ULTRASONOGRAFIJA U POSTOPERATIVNOM PRAĆENJU VASKULARNIH I ENDOVASKULARNIH REKONSTRUKCIJA

Dr Milica Vraneš Stojimirov

 

10.30 – 11.00

CT ANGIOGRAFIJE MOZGA

Doc dr Dejan Kostić

 

11.10 – 11.30

CT ANGIOGRAFIJA VRATA

Asist dr sc Jelena Kostić

 

11.30 – 11.45

Pauza

  

11.45 – 12.15

CT PERFUZIJE U RANOJ DIJAGNOSTICI ISHEMIJE MOZGA

Asist. mr sc dr Kristina Davidović, dr Ana Stanković 

 

12.15 – 12.45

 CT AORTOGRAFIJA

Asist. dr sc Ana Mladenović Marković

 

12.45 – 13.15

CT ANGIOGRAFIJA PLUĆNE TROMBOZE

Mr sc dr Nenad Janeski

 

13.45 – 14.15

CT KORONAROGRAFIJA

Prof. dr Željko Marković

 

14.15 – 14.45

Anketa, Dodela sertifikata

 

 Registracija

Podrazumeva: Učešće u teorijskom i praktičnom stručnom programu, Serifikat o KME bodovima, Program, Edukativni DVD sa svim predavanjima, izabranim separatima, aktuelnim knjigama u pdf., ručak 30.03.2018, kafe/čaj bife sve vreme trajanja Kursa, Korišćenje usluga Imidžin Kluba UMI Srbije u 2018 godini (http://www.umisrbije.com/41/Imaging-klub.html).

Cena Registracije

- Za specijaliste – 12.000 dinara (+pdv)

- Za specijalizante i lekare opšte medicine – 8.000 dinara (+pdv)

 Prijava učešća i Uplata registracije:

Atlantic Travel & Service
Branka  Radičevića 10
34000 Kragujevac
Tel:   +381 34 35 36 26
Mob:  +381 63 101 8198
Fax:  +381 34 35 36 27
E-mail: office.kg@atlantic.travel, www.atlantic.travel

Osobe za kontakt: Jovan Dinić, Natasa Janošević

 at

 

Rok za prijavu učešća:  25. MART 2018.

 Broj polaznika kursa je ograničen na 30.


-- 

umi

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

Batajniči drum, deo 10 - 1B, 11 080 Zemun

Telefon: 011-3615434

Fax: 011-2017670

E mail: umi.srbije@gmail.com

www.umisrbije.com

vis