Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Edukativni Kursevi › EDUKATIVNI KURSEVI

Edukativni kursevi

 

 

 

 

 sd

 

 

 

 Poštovane Koleginice i Kolege,

Dozvolite mi da izrazim zadovoljstvo što mogu da vam uputim poziv da uzmete učešče u radu već tradicionalnog VI edukativnog kursa IMIDŽING DIJAGNOSTIKA ISHEMIJE SRCA u organizaciji Udruženja za medicinski imidžing Srbije. 

Infarkt miokarda je najčešći uzrok smrti kod nas i u svetu. Srbija je po broju umiranja od ove bolesti na 3 mestu u Evropi. Svakih 15 minuta u Srbiji neko oboli ili umre od infarkta srca. Zbog nepovoljnog srčanog dogadjaja u našoj zemlji godišnje nestane jedan grad od oko 60.000 stanovnika a iz godine u godinu taj broj raste. Nije nepoznato da u više od 70% slučajeva ljudi koji dobiju infark nemju nikakve tegobe ili su one atipične a da se u više od 50% slučajeva standardnim faktorima rizika ne može objasniti nastanak infarkta. Konvencionalna koronarografija kateterom ne može se koristiti za prevenciju i ranu dijagnostiku a eliminacija faktora rizika kao prevencija je najčešće nemoguća u odnosu na progresiju aterosklerotske bolesti.

Možda ste se zapitali zašto je to tako i zašto se toliko umire od koronarne okluzivne bolesti i da li se nešto može uraditi? Cilj ovog Kursa je da pokaže da rešenja postoje i da je njihov koncept u integraciji aktuelnih tehnoloških dostignuća u oblasti neinvanzivnog dijagnostičkog imidžinga. Slobodan sam da tvrdim da će morfološka dijagnostika evolucije ateroskleroze omogućiti skrining programe okluzivne bolesti koronarnih arterija i uskoro postati socijalno medicinska i klinička realnost.

Svojim sadržajem stručni program ovog Kursa nudi znanja koja nas zasigurno čine boljim lekarima.

Dobrodošli u Imidžing Klub u subotu 30. juna.

 

Prof. dr Željko Marković

 

 

 

 

Datum i Mesto održavanja

subota, 26. jun 2018

IMIDŽING KLUB UDRUŽENJA ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

Batajnički drum 10, deo 1B

11080 Zemun, Beograd

(Nadjite na karti: http://www.umisrbije.com/3/Kontakt.html)

 

Organizator

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

 

Rukovodilac stručnog programa Kursa

Prof. dr Željko Marković

 

Akreditacija

Akreditacija Zdravstvenog Saveta Srbije: Kurs prve kategorije: A-1-263/18,  12 i 6 CME bodova

 

STRUČNI PROGRAM

Epidemiologija ishemijske bolesti srca

Morfološko – histološke karakteristike ateroskleroze

European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice

CT dijagnostika ateroskleroze

Stres eho kardiografija u ranoj dijagnostici ishemije srca

Neinvanzivna procena koronarnog protoka (CFR) u ranoj dijagnostici ishemijske bolesti srca

Invannzivna procena koronarnog protoka (FFR)

Minimum i optimum tehničkih zahteva za CT koronarografiju.

Kada CT koronarografija ne može da zameni koronarnu angiografiju?

Značaj kalcijum scor indeksa u proceni prognozi ishemije srca

Odredjivanje Ca scor indexa MD CT pregledom: sadašnje stanje u CT tehnologiji

Kvantifikacija i evaluacija koronarnog plaka MD CT pregledom

CT koronarografija kod refraktornih angina

CT srca: Tehnike snimanja i pacijentne doze

MD CT pregled u postoperativnim stanjima srca

Magnetna rezonanca u koronarnoj bolesti

Značaj SPECT perfuzione scintigrafije miokarda u dijagnostici i praćenju vijabilnog miokarda

Koncept low dose u CT eksploraciji koronarnih krvnih sudova

Savremeni koncep „CARDIAC CT-a“

 

Predavači

Prof. dr Željko Marković

Prof. dr Sandra Šipetić

Prof. dr Branko Beleslin

Prof. dr Ana Djordjević Dikić

Prof. dr Nebojša Kozarević

Doc. dr Deana Popović

Doc. dr Jovica Šaponjski

Dr sci Ing Olivera Šveljo

Prof. dr Dejan Oprić

Asist. dr sc Vladimir Cvetić

Asist. dr sc dr Aa Mladenović Marković

Dr Oto Adjić

Dr Želimir Antonić

Dr Vladimir Kecmanović

Mr sc dr Perica Adnadjević

Dr sc med dr Miroslav Dikić

Dr Oliver Radmili

Dr Jelena Cvetković

Dr Milica Vraneš Stojimirov

Dr Slavica Todorović

Dr Branko Gaković

Mr sc Dr Nenad Janeski

Dr Nemanja Menković

(definitivni spisak predavača 15.06.2018.)

 

Registracija

Podrazumeva: Učešće u teorijskom i praktičnom stručnom programu, Serifikat o KME bodovima, Program, Edukativni DVD sa svim predavanjima, izabranim separatima, aktuelnim knjigama u pdf., ručak 26. juna.2018, kafe/čaj bife sve vreme trajanja Kursa, Korišćenje usluga Imidžin Kluba UMI Srbije u 2018 godini (http://www.umisrbije.com/41/Imaging-klub.html).

Cena Registracije

- Za specijaliste – 12.000 dinara (+pdv)

- Za specijalizante i lekare opšte medicine – 8.000 dinara (+pdv)

Prijava učešća i Uplata registracije:

Atlantic Travel & Service
Branka  Radičevića 10
34000 Kragujevac
Tel:   +381 34 35 36 26
Mob:  +381 63 101 8198
Fax:  +381 34 35 36 27
E-mail: office.kg@atlantic.travel, www.atlantic.travel

Osobe za kontakt: Jovan Dinić, Natasa Janošević 

Rok za prijavu učešća:  20. jun 2018.

 Broj polaznika kursa je ograničen na 30.


-- 

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

Batajniči drum, deo 10 - 1B, 11 080 Zemun

Telefon: 011-3615434

Fax: 011-2017670

E mail: umi.srbije@gmail.com

www.umisrbije.com

vis