Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Edukativni Kursevi › EDUKATIVNI KURSEVI

Edukativni kursevi

 

 

 

 

 

 sdf

 

 

Mesto i datum održavanja

29 i 30 novembar 2019 (petak i subota)

IMIDŽING KLUB Uduženja za medicinski imidžing Srbije

Batajnički drum 10, deo 1B

11080 Zemun, Beograd

(Nadjite na karti: http://www.umisrbije.com/3/Kontakt.html)

 

Organizator

UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

 

Akreditacija

Akreditacija Zdravstvenog Saveta Srbije (A-1-665/19): Nacionalni kurs I kategorije, 6 i 12 KME bodova

 

Stručni program

Osnovni principi muskuloskeletne ultrasonografije

Ultrazvučni pregled ručnog zgloba

Ultrazvučni pregled kolena

Ultrasonografija kože i potkožnog tkiva

Ultrasonografija mišića i tetiva

Ultrasonografija muskuloskeletnih struktura lakta

Ultrazvučni pregled skočnog zgloba i stopala

Ultrasonografija ramena

Ultrazvuk impidžmenta tendinopatija ramena

Ultrasonografija n.ishiadicusa i drugih perifernih nerava

Demonstracija pregleda, pokazna nastava, samostalni rad uz demonstratora

Ultrazvuk kompresivnih sindroma nerava

Demonstracija pregleda, pokazna nastava, samostalni rad uz demonstratora

US vodjena punkcija Bakerove ciste

Demonstracija pregleda, pokazna nastava, samostalni rad uz demonstratora


Rukovodioci stručnog programa

Prim. dr sc Sava Stajić

Dr Ana Ranković

 

Predavači

Prim. dr sc Sava Stajić

Dr Ana Ranković

Mr sc Nenad Janeski

Dr Arsenović Srdjan

Mr sc dr Perica Adnadjević

Asist. dr Miroslav Mišević

Dr Nevena Terzić

Dr Tijana Kosanović

Dr Milutin Gačić

Prim. dr Ivica Zdravković

Dr Marjana Djordjević

 

PRIJVA UČEŠČA

Prijava učešća se vrši na e-mail organizatora, Udruženja za medicinski imidžing Srbije: umi.srbije@gmail.com

Podrazumeva: Učešće u stručnom programu, Serifikat o KME bodovima, Program, Edukativni DVD sa svim predavanjima, izabranim separatima, aktuelnim knjigama u pdf., ručak 29. novembra 2019, kafe/čaj pauze tokom trajanja Kursa.

Uz prijavu je neophodno navesti:

- Ime i prezime

- Kontakt telefon

- Način plaćanja

Sve informacije na e/mail umi.srbije@gmail.com i telefon:  064 9944049

Cena Registracije: 

Specijalisti: 14.000 RSD, Specijalizanti i lekari opšte medicine: 10.000 RSD

Uz prijavu specijalizanata poslati kopiju prve stranice indeksa na e-mail: umi.srbije@gmail.com

Rok za prijavu učešća i uplatu registracije:  24. novembar 2019.

 

Broj polaznika je ograničen: 35

 

PROGRAM KURSA 

 

Petak, 29.11.2019.

 

8.00 – 9.00

Registracija učesnika

 

9.00 - 9.15

Otvaranje Kursa

 

9.15 - 10.00

Asist. dr Miroslav Mišević

Osnovni principi muskuloskeletne ultrasonografije

 

10.00 - 11.00

Mr sc dr Perica Adnadjević

Ultrazvučni pregled skočnog zgloba i stopala

 

11.00 -11.45

Asist. dr Miroslav Mišević

Ultrazvučni pregled ručnog zgloba i šake

 

11.45 -12.00

Pauza

 

12.00 -12.45

Dr Srdjan Arsenović

Ultrazvučni pregled kolena

 

12.45 – 13.30

Dr Marjana Djordjević

Ultrasonografija mišića i tetiva

 

13.30 – 14.00

Dr Tijana Kosanović

Ultrasonografija muskuloskeletnih struktura lakta

 

14.00 – 14.30

Mr sc dr Nenad Janeski

Ultrasonografija muskuloskeletnih struktura kuka

 

14.30 – 15.30

Ručak

 

15.30 – 16.00

Mr sc dr Nenad Janeski

 Ultrasonografija ramena –prikaz slučajeva

 

16.00 – 18.30

Demonstracija pregleda, pokazna nastava, samostalni rad uz demonstratora

 

Subota, 30.11.2019.

 

9.00 – 10.30

Demonstracija pregleda, pokazna nastava, samostalni rad uz demonstratora

(kordinator Prim. mr sc Sava Stajić)

 

10.30 – 11.00

Dr Milutin Gačić

Ultrasonografija ramena

 

11.00 – 11.30

Dr Ana Ranković

Ultrazvuk impidžmenta tendinopatija ramena

 

11.30 – 12.00

Prim. mr sc Sava Stajić

Ultrasonografija n.ishiadicusa i drugih perifernih nerava

 

12.00 – 12.30

Dr Ana Ranković

Ultrazvuk kompresivnih sindroma nerava

 

12.30 – 13.15

Prim. dr Ivica Zdravković

US vodjena punkcija Bakerove ciste

 

13.15 – 13.30

Anketa, Dodela sertifikata

 

-- 

Ss


UDRUŽENJE ZA MEDICINSKI IMIDŽING SRBIJE

Batajniči drum, deo 10 - 1B, 11 080 Zemun

Telefon:  064 9944049

E mail: umi.srbije@gmail.com

www.umisrbije.com

asd