Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Linkovi › Linkovi

Linkovi

 

 

 

 

 linkovi

Srpsko lekarsko društvo                      

Lekarska komora Srbije                       

Ministarstvo zdravlja Srbije              

Svetska zdravsvena organizacija        

Narodna biblioteka Srbije                   

Instiut za javno zdravlje Srbije           

Republički Fond Zdravstvenog Osiguranja    

--------------------------------------------

Klinički centar Srbije                           

Klinički centar Vojvodine                    

Klinički centar Kragujevac                   

Klinički centar Niš                           

--------------------------------------------

Medicinski fakultet u Beogradu          

Medicinski fakultet u Kragujevcu       

Medicinski fakultet u Nišu                  

Medicinski fakultet u Novom Sadu     

--------------------------------------------

Evropska asocijacija radiologa          

Evropska asocijacija nuklearne medicine   

Evropska asocijacija gastroenterologa  

Evropska asocijacija hirurga               

Evropska asocijacija kardiologa         

Evropska asocijacija urologa              

Evropska asocijacija patologa         

Evropska asocijacija onkologa            

Američka medicinska Asocijacija       

---------------------------------------------

Kongresi u medicini                         

Sve medicinske asocijacije i udruzenja    

Najčitaniji članci iz imidžing dijagnostike 2014

Dnevne novosti iz imidžing dijagnostike     

Ako trazite posao u svetu   

 

 ---------------------------------

Vaše predloge za sadržaj ove srtanice pošaljite na:  umi.srbije@gmail.com