Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › › On line

PRIJAVA RADOVA


Za prijavljivanje radova potrebno je navesti: NAZIV RADA (do 20 reci), IME I PREZIME AUTORA (bez navodenja titula), INSTITUCIJU, SAZETAK (do 250 reci) i kontakt adresu i telefon prvog autora.
U konceptu sazetaka nastojati da se kao podnaslovi prikazu: Uvod, Materijal i Metode, Rezultati i Diskusija. Na kraju aplikacije navesti nacin prezentacije: usmeno ili poster.

Prijava radova

Naziv rada: Obavezno upisati!
Autor(i): Obavezno upisati!
Institucija: Obavezno upisati!
Sažetak:
Kontakt (adesa i telefon prvog autora): Obavezno upisati!
Kako želite da prikazati svoj rad?: Obavezno upisati! Usmeno    :Posterom